Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti První hasičská a. s., IČ 26021447, se sídlem Lannova tř. 117/63, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1076 („dále jen „Společnost“), ze dne 31. 7. 2023, bylo rozhodnuto o zrušení Společnosti s likvidací.

Společnost se zrušuje s likvidací ke dni 1. 8. 2023. Po dobu likvidace užívá Společnost obchodní firmu s dodatkem „v likvidaci“. Likvidátorem Společnosti byl jmenován Mgr. Adam Dobiáš.

V Obchodním věstníku č. OV07919548 bylo dne 4. 8. 2023 zveřejněno oznámení o vstupu Společnosti do likvidace a výzva věřitelům, jiným osobám, nebo orgánům, aby přihlásili své případné pohledávky, popř. jiná práva, vůči likvidované Společnosti v zákonné lhůtě (tři měsíce od druhého zveřejnění v Obchodním věstníku) na adrese sídla Společnosti, do datové schránky Společnosti. Termín druhého zveřejnění je 18. 8. 2023.


První hasičská a. s. v likvidaci
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1076
sídlo: Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice 6
ředitelství: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
IČ: 260 21 447
č. účtu: 243052649/0300

Likvidátor:
  Mgr. Adam Dobiáš
Představenstvo:   
člen: Mgr. Adam Dobiáš
Dozorčí rada:
člen: Mgr. Jana Březinová