zapsaná v obchodním rejstříku u Obchodního soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1076
sídlo: Lannova 63, 370 01 České Budějovice
ředitelství: Římská 45, 120 00 Praha 2
IČ: 260 21 447
č. účtu: 164332597/0300

 

Představenstvo:
předseda: Ing. Vladimíra Ondráková
místopředseda:  
Mgr. Jana Březinová
člen: Oldřich Hájek