zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1076
sídlo: Lannova tř. 117/63, 370 01 České Budějovice 6
ředitelství: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2
IČ: 260 21 447
č. účtu: 243052649/0300

 

Představenstvo:
člen: Mgr. Adam Dobiáš
Dozorčí rada:
předseda:  JUDr. Pavel Borčevský, Ph.D.
člen: Mgr. Jana Březinová